استخدام بانک ها | استخدام دولتی

استخدام با دیپلم در سپاه پاسدارن

استخدام دیپلم, استخدام دولتی, استخدام سپاه

چنانچه در سال جدید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نیاز به نیرو داشت, آگهی استخدام مربوطه در همین صفحه از سایت وطن استخدام قرار می گیرد.

شما کارجویان عزیز با استفاده از لینک های زیر می توانید به نتایجی مرتبط با جستجویتان برسید.

استخدام دیپلم

استخدام دولتی

استخدام سپاه

شرایط عمومی استخدام در سپاه :

‌ماده ۱۶ – شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج – التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د – عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه – نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن.
ی – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌تبصره ۲ – پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداکثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۳ – برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌می‌باشند.
‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
‌ماده ۱۷ – هیأت مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشکیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در کادر ثابت بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دکترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
‌ماده ۱۹ – کارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرک پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره دبیرستان.
‌ماده ۲۰ – سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
‌ماده ۲۱ – سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر کنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۲ – سپاه می‌تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
‌ماده ۲۲ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط لازم را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه که حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید که خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداکثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل یک ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد کسر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.
‌تبصره ۳ – کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
‌تبصره ۴ – حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
‌تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده ۲۴ – خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۵ – استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندی مشاغل
‌ماده ۲۷ – تعداد و ترکیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد کل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
‌تبصره ۱ – جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد کل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد کل سپاه و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از تورم پرسنل کادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد که‌حتی‌الامکان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.
‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشکیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌ماده ۳۰ – بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.
‌تبصره – تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل‌خواهد رسید.
‌ماده ۳۱ – ستاد کل سپاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چارچوب این قانون کلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی کل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.
‌ماده ۳۲ – ستاد کل سپاه موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
‌ماده ۳۳ – ستاد کل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی کل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداکثر ظرف‌مدت یک سال تکلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.

دعوت به همکاری سپاه

استخدام جدید آموزش و پرورش

درباره ی مدیر

56 دیدگاه

 1. علاقه به نظام جمهوری اسلامی

 2. علاقه ی بسیار زیاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی

 3. علاقه به استخدام در سپاه و علاقه به نظام جمهوری اسلامی ایران. وعلاقه به رهبری. من خانمی ۳۸ ساله تقاضای استخدام در سپاه دارم.

 4. علاقه وافر به نظام جمهوری اسلام به خصوص رهبر عزیزم که جانم فدایش.من فرزند جانباز متوفی هستم و دوست دارم مثل پدرم به کشورم خدمت کنم

 5. سلام
  مدرک دیپلم کامپیوتر دارم
  ۵سال کارت فعال
  فرزند پاسدار هم هستم آیا میتونم سپاه جذب بشم؟؟؟

 6. سلام مدرک دیپلم حسابداری دارم وعلاقمند به نظام جمهوری اسلامی دارم می خواستم بدونم جذب سپاه میشم یا نه؟

 7. با سلام
  بنده خدارو دارم سپاه میتونه منو جذب کنه

 8. سلام سجاد هستم ۲۸ ساله علاقه شدید نصبت به ورودی سپاه دارم مدرک دیپلم متوسطه تجربی هم دارم . آیا بنده میتوانم در سپاه مشغول شوم.

 9. علاقه ب ولایت فقیه وخدمت ب نظام پاسداران

 10. سلام بنده متولد ۱۳۶۹دارای فرزند وهم اکنون بیکارم وهلاقه بسیار زیادی به سپاه پاسداران دارم ودارای مدرک دیپلم هستم
  واقعا میشه استخدام سپاه بشم

 11. آقا اگه میشه راهنمایی کنید من رشتم فنیه کلیه شرایطشو هم دارم ومعدل کل دیپلم :۱۵وقد۱۷۰ووزن:۶۰وسن:۲۰ رشته برق قدرت

 12. برومند جهان بین

  سلام من فرزند شهید هستم وردار شهید مایلم درسپاه استخدام بشم البته مدرک دیپلم ندارم

 13. واسه چی الکی شونزده تومن ازم گرفتین
  تازه هیچ کاری هم برام پیدانکردین؟؟؟؟

 14. سلام من دیپلم کامپیوتردارم ومعدلم شانزده وهشتادوسه هسته وبه سپاه خیلی به خداعلاقه دارم لطفاکمکم کنید

 15. محمد جواد آذرامین

  سلام .اینجانب محمد جواد آذرامین.فرزند آزاده و جانباز دارای مدرک لیسانس مهندسی نفت…ب طور خالصانه و صادقانه آمادگی خودرا برا حفظ ازش ها و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبر عزیزم و قدم ب قدم میهن مقدسم اعلام آمادگی میکنم.امیدوارم از این موهبت بی نصیب نمانم

 16. سلام من الان ۱۸ سال تمام دارم دیپلم ریاضی فیزیک دارم معدل کل ۱۳/۶۶ کتبی ۸/۲۵
  پیش دانشگاهی هم خوندم هنوز قبول نشدم اما تا اخر شهریور قبول میشم .
  سابقه بسیج فعال هم ی چند ماهی دارم میخواستم بدونم میتونم تو سپاه استخدام بشم ؟
  ی چز دیگه مراحل استخدام میشه بگید چطوریه؟

 17. سلام مدرک من دیپلم کامپیوتر هس کارت پایان خدمت هم دارم و بسبج فعال هسم من علاقه زیادی ب سپاه دارم ممنون

 18. سلام مدرک دیپلم و کارت فعال بسیجی ودارای سه سال سابقه خدمت د نیروی زمینی سپاه داشتم و حاضر به خدمت از وطنم در ارگانهای سپاه

 19. باسلام
  بنده ۲۶ ساله فوق لیسانس gis(سیستم اطلاعات جغرافیایی)رو دارم و کارت پایان خدمت هم دارم عضو فعال بسیج هم هستم آیا میتونم منم شرکت کنم

 20. با سلام وخسته نباشید بنده فوق دیپلم الکترونیک هستم با داشتن کارت فعال بسیج و درحال حاضر سرباز هستم چند سالی هست ک برای استخدامی سپاه اقدام میکنم ولی ولی هیچ کس رسیدگی نمی کنه ولی بازم دارم تلاش میکنم تا ب میل باطنی خود ک خدمت برای سرافرازی کشورم و پیروی از فرمایشات فرمانده کل قوا برسم لطفا راهنمایی کنید تا ب خواسته خودم برسم باتشکر.

 21. با سلام سپاع از دانشگاه های علمی و کاربردی نیرو میگیرد

 22. سلام من خیلی به سپاه ارادت داشتم .بتازگی و بنا به دلائل الکی همسرمو بیکار کردن .واگذار کردم به خدا

 23. سلام بنده دیپلم کامپیوتر دارم وفرزند جانباز هستم میتونم استخدام سپاه جمهوری اسلامی شوم

 24. مهدی درویش زاده

  سلام ودرود بررهبرم امام خامنه ای وشما بنده ۳۰ساله هستم وعلاقه ای زیاذی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارم مدرک تحصیلی ام تاسوم راهنمای هست میشه استخدام بشم وادامه تحصیل هم میدم اگه امکان داره راهنمای کنید باتشکر

 25. سلام من میخوام استخدام بشم توی سپاه چه طوریه هر کار میکنم نمیتونم ثبت نام کنم

 26. سلام من متولد ۶۹هستم سربازی رفتم کاردانی کامپیوترهم دارم میتونم توسپاه ثبت نام کنم

 27. درود بر سپاه و سپاهیان اسلام. یک کلام چه باشم در سپاه چه نباشم تا ابد مدیون سپاهم. هرچه امنیتو اقتدار داریم از سپاه داریم.بنده متولد ۱۳۷۱ هستم به امید خدا تلاش میکنم بتونم خدمت رسان این مملکتو اب و خاک و نظام مقدس باشم

 28. سلام ، من کارشناسی علو تربیتی گرایش پیش دبستانی هستم و کارشناسی سطح ۲حوزه علمیه هم دارم ،متولد سال۱۳۶۸هستم ، در بسیج فعال میباشم ،علاقه شدید به خدمت در سپاه پاسداران هستم اگ میشه راهنماییم کنید ممنونم

 29. من خیلی دلم میخواهد به خدمت سپاه در بیایم کار تو سپاه باشد اما دیپلمم دوازده هست اما کارت پایان خدمت خیلی وقته گرفتم و از خانواده درج یک شهدا هستم

 30. بسم الله الرحمن الرحیم
  باسلام بنده باتوجه به علاقه داشتن به خدمت کردن به امام زمان«عج» زیر سایه امام خامنه ای فرجه تعالی شریف امادگی خود را نسبت به شرکت در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنم .باتشکر

 31. سلام خسته نباشید من علاقه خیلی زیادی برای استخدام در سپاه پاسداران دارم سنم ۲۴ میباشد و مدرک تحصیلیم هم دیپلم حسابداری میباشد در ضمن پدر بنده جانباز و ایثارگر میباشد آیا امکان پذیر هست

 32. سلام عبدالستارریگی هستم اززاهدان راننده پایه یک دوست دارم درسپاه استخدام شوم تاخاری شوم درچشم دشمنان کشورم

 33. سلام من خیلی علاقه زیادی به سپاه پاسداران دارم خیلی دوست دارم برم سپاه دیپلم فنی هستم

 34. لطفا خواهش میکنم ازتون با استخدام من وخدمت کردن در راه خدا و امام زمان (عج) رهبرم موافقت کنین علاقه زیادی دارم

 35. سلام تورو خدا یه کاری کنین بزا من

 36. سلام محمدقربانی هستم سن۱۸سال تمام دیپلم الکترونیک دارم علاقه زیادی به سپاه و نظام دارم میخواستم ثبت نام کنم

 37. فیروز رحمت راد

  سلام من در جال حاضر سرباز سپاه هستم میخام به استخدام سپاه در بیام مدرک تحصیلی دیپلم کامپیوتر میرم تو ۲۵سالگی

 38. چقد بیکار داریممممم

 39. سلام دوست عزیز ایا سپاه مدرک تحصیلی سیکل هم قبول میکنه کارت پایان خدمت هم دارم تو ارتش پدافند هوایی خدمت کردم منتظر جوابتون هستم

 40. سلام من خانمی۴۳ساله هستم بامدرک کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی..دارای سابقه تدریس دردانشگاه.ونیزسابقه همکاری با نیروی انتظامی…علاقه زیادی به همکاری با سپاه رادارم .چون واقعا به نظام ورهبری علاقمندوپایبندم.

 41. سلام.میخواستم بپرسم من دیپلم برق صنعتی هستم ایا قبولم میکنن ؟؟یا باید مدرکمو ببرم بالا استخدامیش کی‌هست؟ بعدشم من بسیج فعالم اینطوری چی؟

 42. با سلام خدمت عزیزان
  محمد هستم از استان لرستان ۲۰سالمه
  اینجانب دارای سابقه کارهای زیر میباشم با این مدارک میتونم ثبت نام کنم
  ۱-با مدرک دیپلم فنی رشته برق ،معدل کل ۱۵
  ۲-مسئول دبیر کانون هلال احمر
  ۳-چهارسال فعالی بسیج
  ۴-مربی حلقه صالحین
  ۵-مسئول نظارت تائید صلاحیت
  ۶-مسئول نیروی انسانی
  ۷-درجه امداد گری در هلال احمر
  ۸-حضور در کارگاه پیشگیری از اعتیاد
  ۹-عضو گردان بیت المقدس
  ۱۰-جانشین فرمانده پایگاه

 43. سلام.
  محمد هستم سنم۳۲سال
  دارای کارت پابان خدمت زیر پرچم مقدس ایران.بسبج فعال.دارای مددک دیپلم فنی.اماده خدمت کردن زیر چتر رهبر بزرگمان.امام خامنه ای هستم.جانم فدای رهبر

 44. باسلام به روح ملکوتی امام راحل.عظیم شان.ارزوی صحت وسلامتی وطول عمرعزتمندبرای مقام عظمی ولایت مرجعیت ورهبری امام خامنه ای مدظله العالی.بنده علاقه مندبه خدمت درتشکیلات بسیج وسپاه میباشم ومدت سه ساله که منتظرم تاجذب نیروصورت گیرد(چه پاسداری باشه چه بسیجی ویژه کد۸۹.۸۸)ولی متاسفانه موفق نشده ام .خداوکیلی خدمت به وطنم وولایت فقیه آرزوی قلبی ام است.خواشمندم که برای جذب شدنم کمکم کنید.۱۶سال بسیجی فعال وعضوحلقه خاص صالحین پایگاهم هستم وعضوگردان بیت المقدس.۳۰سال سن درم.دارای کارشناسی تاریخ محض میباشم

 45. سلام من تقریبا۱۴ساله کارت فعال بسیج رودارم وخیلی سعی کردم واردسپاه بشم امانتونستم .

 46. با سلام و عرض خسته نباشی
  بنده دیپلم رشته مکانیک خودرو به سپاه و خدمت ب وطنم ارزش زیادی قائلم و علاقه زیادی دارم که ب وطنم تا پایه مرگم خدمت کنم در صورت نیاز بنده در خدمتم

 47. سلام من مهرداد اسدی از تبریز
  من مدرک دیپلم دارم از رشته ساخت و تولید
  در دی ۹۶موفق به قبولی دانشگاه سراسری شماره یک تبریز شده ام
  پایان خدمت ندارم فعلا معافیت تحصیلی گرفته ام
  و دارای کارت فعال هم هستم
  فعالیت های زیادی هم در پایگاه دارم

 48. محمدرضا عبداللهی

  سلام اینجانب جوانی هستم ۲۹ ساله متاهل دارای یک فرزند علاقه مند به کار در سپاه پاسداران و خدمت به رهبرم سید علی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

 49. سلام.بنده علاقمند به استخدام در سپاه میباشم.در راستای خدمت به رهبرم ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.بنده عضو فعال بسیج میباشم.وعضو فعال در اردوهای جهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام سایت وطن استخدام