استخدام بانک ها | استخدام دولتی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک ۹۷ – ۱۳۹۷

استخدام دانشگاه ها

خبر ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷: تعیین محل تحویل مدارک آزمون استخدام پیمانی

به اطلاع کلیه افراد اعلام شده مرحله اولیه آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ می رساند جهت تحویل مدارک مورد اشاره در فایل راهنما می بایست در تاریخ های ۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۵ و۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

اراک – خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر- ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک

ضمنا اعلام می دارد عدم مراجعه جهت تحویل مدارک در موعد مقرربه منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.

خبر ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶: اطلاعیه در خصوص آزمون استخدام قراردادی در رشته بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون استخدام دررشته بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اراک می رساند ثبت نام آزمون استخدام قراردادی از تاریخ شنبه ۱۱/۶/۹۶ شروع شد. داوطلبین جهت اطلاع از رشته محل ها و همچنین ثبت نام می توانند به این آدرس مراجعه نمایند.

خبر ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دوره ۴۴ سال ۹۶

پذیرفته شده گرامی ضمن عرض تبریک قبولی در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی و آرزوی موفقیت برای شما در خواست می گردد اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایید.

*بر اساس اطلاعیه اعلام نتایج آزمون مذکور مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عدم ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع به آموزش در تاریخ اعلامی دانشگاه به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می گردد و این گروه از افراد مجاز به شرکت در آزمون دوره چهل و پنجم نخواهند بود.

یادآوری :مطالعه اطلاعیه های بعدی این دانشگاه (درصورت نیاز) “که از طریق همین سایت اعلام خواهد شد” ضروری می باشد.

نحوه ثبت نام :

۱- : ثبت نام حضوری : تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰و۹۶/۰۵/۳۱ و ۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ثبت نام ۸/۳۰لغایت ۱۳
۲- : ثبت نام اینترنتی : تاریخ ۹۶/۰۶/۰۴ لغایت ساعت ۲۴ تاریخ ۹۶/۰۶/۱۰ یاداوری می گردد به علت عدم وصول اسامی و ریز اطلاعات پذیرفته شدگان از مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام اینترنتی پس از ثبت نام حضوری انجام می گیرد.
یادآوری : انجام امور ثبت نام در هر دو مرحله ضروری است .
تاریخ شروع به آموزش :۹۶/۰۶/۱۱ یادآوری :
۱-شرکت در کلیه کارگاههای مقدماتی از تاریخ ۹۶/۰۶/۱۱الزامی است اولین جلسه کارگاه آموزشی در تاریخ ۹۶/۰۶/۱۱از ساعت ۹ لغایت ۱۳ در محل سالن کنفرانس امام جواد (ع) واقع در ساختمان امام موسی کاظم (ع) “معاونت آموزش وتحقیقات دانشگاه ” خواهد بود آدرس کامل ذیل اطلاعیه می باشد.
۲- با توجه به اینکه اسامی پذیرفته گان دو رشته روانپزشکی وزنان وزایمان متعاقبا از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد لذا این دسته از پذیرفته شدگان و دستیاران پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت بایستی کارگاههای مقدماتی را با دستیاران ورودی سال ۹۷ شرکت نمایند و گواهی گذراندن گارگاه را دریافت نمایند.
۳- نحوه ثبت نام دستیاران دو رشته روانپزشکی وزنان وزایمان در اطلاعیه جداگانه پس از اعلام اسامی اعلام خواهد شد.

مراحل ثبت نام :
مرحله اول : ثبت نام در هسته تحقیق ونظر دهی دانشگاه با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه واقع در ادرس ذیل اطلاعیه.
مرحله دوم و مهم : ثبت نام ” با رعایت تذکر خیلی مهم زیر “در اداره حقوقی دانشگاه باهمراه اصل سند تعهد محضری در ادرس ذیل اطلاعیهو تحویل تصویر برابر با اصل سند تعهد محضری وتایید شده با مهر اداره حقوقی دانشگاه به اداره دستیاری دانشگاه در مرحله ۴ثبت نام .

تذکر خیلی مهم :

تذکر ۱-به اطلاع می رساند برابرنامه ۳۱۸ / ۱۳۰ / د-۹۶/۰۴/۱۳معاون محترم آموزشی ودبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی و معاون محترم برنامه ریزی , هماهنگی ,حقوقی وامور مجلس وزارت متبوع در خصوص تعهد محضری دستیاران ومصوبه جلسه ۲۰ مورخ ۲۰/۴/۹۶ شورای آموزشی دستیاری وتحصیلات تکمیلی دانشگاه مقرر گردید ثبت نام دستیاران در دانشگاه پس از اعلام اسامی از طرف وزارت متبوع صرفابا ارائه اصل سند تعهد محضری به دفتر حقوقی دانشگاه و ارائه رسید از طرف اداره حقوقی به اداره دستیاری دانشگاه مبنی بر وصول سند پذیرفته شده امکان پذیر باشد ضمنا در خصوص سایر مدارک ثبت نامی دستیاران با توجه به الزام این مدارک معرفی دستیاران به دانشکده

جهت شروع به دوره منوط به کامل بودن مدارک ثبت نامی خواهد بود.
اضافه می نماید در خصوص دستیارانی که مستخدم سایر ارکانها می باشند در صورت عدم ارائه موافقت نامه ارگان به صورت ماموریت آموزشی در بدو ثبت نام این دسته از پذیرفته شدگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهند بود ودر صورت اخذ موافقت ماموریت آموزشی پس از ثبت نام وشروع به دوره در دانشگاه شخص دستیار ملزم به پیگیری و ارائه مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر امکان تبدیل سند تعهد عام نامبرده به خاص خواهد بود در غیر اینصورت سند تعهد محضری ملاک عمل همان سند تعهد محضری عام تودیع شده در بدو ثبت نام خواهد بود و دانشگاه هیچگونه تعهد ومسوولیتی در قبال تبدیل سند تعهد محضری پذیرفته شده نخواهد داشت .

ضمنا در خصوص سند تعهد محضری پذیرفته شدگان آزمون دستیاری با سهمیه مناطق محروم نامبردگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری با رعایت مقررات مربوط به نفع دانشگاه علوم پزشکی یا استان مورد تعهد خواهند بود.

تذکر۲: درصورت داشتن هرگونه سؤال درخصوص سند تعهد محضری با دفتر امور حقوقی دانشگاه آقای عظیمی به شماره تلفن های ۳۳۱۲۵۲۲۳ – ۰۸۶ -و ۸-۳۳۱۳۶۰۵۵ -۰۸۶داخلی ۲۲۲۹ تماس حاصل فرمایید.

مرحله سوم : ثبت نام در اداره حراست دانشگاه با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه واقع در ادرس ذیل اطلاعیه.
مرحله چهارم : ثبت نام در اداره دستیاری دانشگاه با همراه داشتن مدارک زیر واقع در آدرس ذیل اطلاعیه .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دستیاران در اداره دستیاری دانشگاه :

· همراه داشتن چهار سری پرینت از اعلام نتجه آزمون که پذیرفته شده با کد رهگیری از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی رویت می نماید.
· ۸ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده جدید ( ضمنا عکس کافی برای ارائه به سایر واحد های دانشگاه به همراه داشته باشید) .
· اصل شناسنامه و ۵سری فتوکپی خوانا از تمامی صفحات .
· اصل شناسنامه همسر و ۲سری فتوکپی خوانا از تمامی صفحات (درصورت تأهل) .
· اصل و ۴ سرس فتوکپی کارت ملی.
· اصل و ۳ سری فتوکپی کارت نظام پزشکی.
· اصل و فتوکپی کارت پایان نظام وظیفه یا مدرک معافیت .(مخصوص داوطلبین آقا).
· اصل و ۲ سری فتوکپی گواهی پایان طرح یا معافیت و “مهم”کسانی که به هر طریق برابر قانون همچون استعداد های درخشان –استریت – قانون متا هلی و…. بدون داشتن پایان طرح در آزمون شرکت کرده اند بایستی مدرک معتبر ارائه نمایند.
· ” مهم ” گواهی قبولی آزمون بررسی صلاحیت بالینی برای فارغ التحصیلان از دوره پزشکی عمومی بهمن ماه سال ۹۴ به بعد.
· گواهی تسویه حساب و تعیین وضعیت صندوق رفاه دانشجویان ۲ سری.
· اصل و ۲ سری فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که می تواند یکی از مدارک ذیل باشد: گواهی موقت پایان دوره تحصیلات دانشگاهی/ گواهی پایان دوره / دانشنامه (در صورت دریافت)/ پروانه دائم پزشکی (در صورت احراز شرایط دریافت).
· اصل و ۲ سری فتوکپی پروانه مطب (در صورت دریافت).
· “مهم “اصل مدارک لازم مربوط به سهمیه پذیرش بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام و سایر دستورالعمل های مرتبط وزارتی ارائه اصل تاییدیه سهمیه مناطق محروم برای پذیرفته شدگان این سهمیه ضروری است.
· واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال بابت صدور کارت دانشجویی به شماره حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۰۷۰۰۷ بانک ملی در وجه درامد های اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه فیش بانکی به واحد دستیاری – این فیش از طریق “پوز” در دانشگاه قابل واریز است.
· دانلود فرمهای ثبت نام الصاقی به این اطلاعیه وتکمیل دقیق و خوانا وامضای فرمها و تحویل به اداره دستیاری دانشگاه در روز ثبت نام حضوری در مرحله ۴.
مرحله پنجم : مراجعه به دانشکده پزشکی و ادارات زیر از این دانشکده و تکمیل ثبت نام:
۱- اداره کارگزینی واقع در طبقه دوم بال زرد با به همراه داشتن اصل کارت ملی وشناسنامه دستیار و همسر و یک سری فتوکپی ان و عکس رنگی ۳*۴ جدید تمام رخ دوقطعه.پذیرفته شدگان دارای ماموریت آموزشی مراتب برخورداری از این ماموریت را به اداره کارگزینی اعلام نمایند.
۲- اداره آموزش واقع در طبقه دوم بال سبز با به همراه داشتن مدارک مندرج در پیوست اطلاعیه .ضمنا محل این دو اداره آدرس مرحله سوم ثبت نام است.
مرحله ششم : مراجعه به گروه آموزشی و ثبت نام در گروه با معرفی نامه اخذ شده در مرحله پنجم ثبت نام بند ۲ از اداره آموزش دانشکده پزشکی .
مرحله هفتم: مراجعه به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و ثبت نام در این معاونت واقع در آدرس ثبت نام مرحله اول .
تذکر : انجام امور ثبت نام بر اساس مرحله اول تا هفتم به منزله تکمیل فرایند ثبت نام می باشد و دستیاران پس از آن موظف به حضور یکپارچه راس ساعت ۳۰/۸ صبح در محل ثبت نام مرحله چهارم جهت شرکت در کارگاه می باشندو برنامه ادامه کارگاهها در تاریخ مذکور ارائه خواهد شد ضمنا ضروریست پذیرفته شدگان در مرحله ششم انجام ثبت نام که در گروه آموزشی می باشد ریز برنامه آموزشی خود را از آموزش بیمارستان دریافت نمایند.
آدرس و تلفن محل ثبت نام مرحله اول ودوم (در صورت همراه داشتن اصل سند تعهد محضری ): ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک واقع در اراک –میدان حضرت ولی عصر (عج)- خیابان شهید شیرودی- خیابان اعلم الهدی ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه – “مرحله اول”طبقه اول – دبیر خانه هسته تحقیق ونظر دهی – خانم احمدی تلفن ۰۸۶-۳۳۱۲۷۴۴۰ و”مرحله دوم ” داخل محوطه اداره حقوقی دانشگاه با شماره تلفن۰۸۶۳۳۱۲۵۲۲۳
آدرس و تلفن محل ثبت نام مرحله سوم وچهارم پنجم : اراک- سردشت- میدان بسیج- مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)- جنب بیمارستان آموزشی، درمانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) – ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه- حوزه مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی- اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی. تلفن: ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۶۲
آدرس ثبت نام مرحله ششم (گروه آموزشی ): مرکز آموزشی درمانی ذیربط
· پذیرفته شدگان درصورت وجود هرگونه سؤال درخصوص امور رفاهی منجمله خوابگاه و … می توانند با معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه به شماره تلفن های
· ۸-۳۳۱۳۶۰۵۵ -۰۸۶ (امور رفاهی) تماس حاصل نمایند.
· این دانشگاه از پذیرش هرگونه در خواست انتقال معذور می باشد.
نکته مهم : به همراه داشتن فرم های زیر در زمان ثبت نام الزامی است .

برای مشاهده فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فرم تعیین وضعیت استخدام اینجا کلیک نمایید

شرایط عمومی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال های گذشته:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
۲/۱- داشتن تابعیت ایران
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافیتهای پزشکی(ویژه برادران)
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱- نداشتن منع بکارگیری دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی
۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. ۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری میشوند
۱۰/۱- متاهل بودن برای عنوان رشته شغلی سریدار/نگهبان (تاریخ ازدواج میبایست قبل از پایان مهلت ثبت نام  باشد)
تبصره : مشاغل سریدار نگهبان میبایست در محل خدمتی که برای آن پذیرفته میشوند سکونت یابند.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

استخدام جدید آموزش و پرورش

درباره ی مدیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام سایت وطن استخدام