استخدام بانک ها | استخدام دولتی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه ۹۷ – ۱۳۹۷

استخدام دولتی, استخدام دانشگاه ها, استخدام مراغه

خبر ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶: اطلاعیه مهم در خصوص متقاضیان فاقد شرایط احراز برای شرکت در آزمون نگهبانی

به اطلاع داوطلبین محترم آزمون جذب و بکارگیری نگهبان توسط شرکت طلایه داران سهند می رساند افراد مشروحه ذیل به دلایل اشاره شده در فایل پیوست واجد شرایط شرکت در آزمون شناخته نشده اند.
به اطلاع داوطلبین محترم آزمون جذب و بکارگیری نگهبان توسط شرکت طلایه داران سهند می رساند افرود مشروحه ذیل به دلایل اشاره شده در فایل پیوست واجد شرایط شرکت در آزمون شناخته نشده اند.

لذا در صورت داشتن اعتراض می توانند اعتراض خود را بصورت مکتوب از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ به مدت ۴ روز در ساعات اداری به دبیرخانه دانشکده واقع در مراغه- خیابان معلم شمالی-جنب اداره راهنمایی و رانندگی-دبیرخانه ستاد مرکزی دانشکده علوم و خدمات بهداشتی درمانی مراغه تحویل دهند.

بدیهی ست به اعتراض هایی که بعد از مهلت مقرر توسط دبیرخانه مذکور وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خبر ۲۶ اردیبهشت ۹۶ : تغیرات جدید در ثبت نام فراخوان علوم پزشکی مراغه

در شش رشته شغل ، امکان ثبت نام خانم ها نیز فراهم شده است.

*فراخوان تا پایان روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ تمدید شد.

آگهی استخدام واحدهاي زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه ۲۱ اردیبهشت ۹۶ :

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد ۲۹ نفر افراد واجد شرایط در عنوان شغلی مشخص را ازطريق برگزاري آزمون كتبی عمومی و تخصصی و آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کار گیری نماید.

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف عنوان شغلی محل خدمت سن تعداد مورد نیاز جنسیت شرايط احراز
۱ منشی بخش دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام)* مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۴ ۱زن و۳مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
۲ کارشناس فتاوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال ، فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۲ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت
۳ صندوق دار دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۴ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
۴ کارپرداز دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۳ مرد دارتدگان مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی یا حسابداری
۵ انباردار دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی یا حسابداری
۶ کارشناس اقتصاد سلامت دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ زن یا مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی رشته های تحصیلی اقتصاد سلامت یا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – اولویت با رشته اقتصاد سلامت
۷ کارگزین دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر سن ۳۵ و دکترا ۴۰ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۲ زن یا مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با گرایش های ( مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها )
۸ کارشناس ساختمان دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران منوط به داشتن کارشناسی در رشته مهندسی عمران وحداقل ۳سال سابقه بیمه پردازی و فعالیت مرتبطدر یک سازمان ویا شرکت معتبرباشند به بیمه خویش فرما ترتیب لثر داده نخواهد شد
۹ کارشناس تاسیسات دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام)مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک با گرایش (تاسیسات حرارتی، برودتی، تاسیسات ) ترجیحأ با گرایش تاسیسات و منوط به داشتن کارشناسی مهندسی مکانیک*حداقل ۳سال سابقه بیمه پردازی و فعالیت مرتبطدر یک سازمان ویا شرکت معتبرباشند به بیمه خویش فرما ترتیب لثر داده نخواهد شد
۱۰ کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
۱۱ کارشناس امور دانشجویی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی ازرشته های تحصیلی مدیریت آموزش عالی، تکنولوژی آموزشی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی – الویت با مدیریت برنامه ریزی آموزشی
۱۲ کارشناس طرح های تحقیقاتی و دانشجوئی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
۱۳ کارشناس خدمات اقامتی بیمار دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ و دکترا ۴۰ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۴ کارشناس سطح بندی خدمات درمانی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۵ کارشناس نظارت و اعتبار بخشی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۶ کارشناس تغدیه دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۲ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، تغذیه.
۱۷ کارشناس رادیو لوژی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۲ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تکنو لوژی پرتو شناسی ( رادیو لوژی )

قابل توجه داوطلبان گرامي :

ثبت نام آزمون استخدامي بصورت الكترونيكي، منحصرا ” ازطريق پايگاه اينترنتي به آدرس http://avahealth.infoانجام مي شود، ضمنا ” راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در پایگاه اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به راهنماي مربوطه مراجعه نمايند.
ثبت نام به صورت چندمرحله اي طراحي شده وثبت نام نهايي منوط به انجام كليه مراحل و دريافت شماره پرونده و كدرهگيري از سيستم مي باشد .لازم به ذكر است فرم پيش نويس درج شده درآگهي، صرفا ” به منظور ارائه راهنمايي به داوطلب وتهيه اقلام اطلاعاتي ثبت نام قبل از مراجعه به پايگاه اينترنتي مي باشد.
تذکر۱: پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان لازم است با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي باشد نسبت به خريد كارت اعتباري ثبت نام اقدام نمايند.
تذکر۲: قبل ازمراجعه به پايگاه، اسكن عكس خود را طبق توضيحات مندرج در بخش نحوه ثبت نام اين آگهي تهيه نماييد

۱. شرایط احراز عمومی شغل

۱/۱- داشتن تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران.
۲/۱- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳/۱- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۴/۱- انجام خدمت دوره ضرورت سربازی يا معافيت قانوني دائم (ویژه آقایان)
۵/۱- داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام كاري كه به خدمت گرفته مي شوند.
۶/۱- عدم اعتياد به دخانيات و موادمخدر وروانگردان.
۷/۱- نداشتن سابقه محكوميت کیفری مؤثر
۸/۱- عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
۹/۱- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند
۱۰/۱- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند

۲. شرایط احراز تخصصی شغل

شرایط سنی:

با توجه به مندرجات جدول شرایط اختصاصی .
تبصره ۱. ملاک محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد.
تبصره ۲. مدت خدمت نظام وظیفه و بیمه تامین اجتماعی در رشته های شغلی کارشناس ساختمان و تاسیسات که بیمه پردازی آن مربوط به همان رشته شغلی باشد و دررشته هاییکه مشمول طرح نیروی انسانی هستند مدت طرح سپری شده به حداکثر سن مقرر، اضافه خواهد شد.
تبصره۳ : افرادی که دارای معافیت می باشند، مشمول تبصره۲ (مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر، اضافه خواهد شد. ) نمی باشند.
تذکر : ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می باشد.
تحصیلات:

با توجه به مندرجات جدول شرایط اختصاصی .

۳. نحوه ثبت نام و مدارك موردنياز :

ثبت نام به صورت الكترونيكي و از طريق سايت اينترنتي به شرح ذيل انجام مي گيرد:

ورود به پايگاه اينترنتي به آدرس http://avahealth.info
تكميل فرم ثبت نام هرمرحله وتاييدآنها
تاييديه نهايي باتوجه به اطلاعات واردشده توسط داوطلب
دريافت شماره پرونده و كدرهگيري
چاپ فرم ارائه شده توسط سيستم ثبت نام و امضاي آن پس ازچاپ، كه حاوي اطلاعات واردشده توسط داوطلب مي باشد.

تذكر مهم : ثبت نام منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت شماره پرونده و كد رهگيري از سيستم مي باشد و پس از تاييد نهايي فرم اينترنتي توسط داوطلب ، اطلاعات آن به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد .
۱/۳- مدارك مورد نياز ثبت نام (الكترونيكي):

الف- تکمیل برگ درخواست شغل(تقاضانامه ثبت نام) جهت دانلود برگ درخواست شغل کلیک نمایید.
ب- پرداخت اينترنتي به مبلغ۴۵۰۰۰۰ریال ازطریق کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب
ج- اسكن یک قطعه عکس۴×۳ که بایستی متناسب باتوضیحات سایت اینترنتی به آدرس http://avahealth.info:باشد.

نحوه تهيه فايل تصويرداوطلب :

يكي ازاقلام اطلاعاتي لازم براي ثبت نام، فايل تصويرفرد داوطلب مي باشد،بنابراين لازم است داوطلبان قبل ازمراجعه به پايگاه اينترنتي ثبت نام الكترونيكي ،فايل مربوط به عكس خودرامطابق شرايط ذيل تهيه نمايند.

فايل مربوطه لازم است با اسكن عكس ۴*۳ وبه صورت۲۵۶ GrayScale وبادرجه وضوح dpi100 وبافرمت JPG ذخيره شده باشد.
حجم فايل ارسالي بايدكمتراز۷۰كيلوبايت باشد.
عكسي كه تصويرازروي آن تهيه مي شود لازم است تمام رخ بوده ودرسال جاري تهيه شده باشد.
ابعاد تصويرارسالي بايدحداقل ۳۰۰*۲۰۰ پيكسل وحداكثر۴۰۰*۳۰۰ پيكسل باشد
تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هر گونه حاشيه زائد باشد .

۲/۳- مدارك موردنياز پس از قبولی درآزمون :

داوطلبانی كه اسامي آنها ۲ برابرظرفيت اعلام مي شوند مؤظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت ۵روز كاري پس از اعلام نتایج، به همراه اصل مدارك به نماینده موسسه در دانشکده مورد نظرحضوراً ارائه ورسيد دريافت نمايند.

اصل به همراه تصوير كارت ملي
اصل به همراه تصويرتمام صفحات شناسنامه
اصل به همراه تصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران) لغايت پایان اردیبهشت ماه سال جاری.
اصل به همراه تصويرمدارك دال بر بومي بودن
اصل به همراه تصويرساير مدارك طبق مفادآگهي حسب ضرورت
فرم ثبت نام الكترونيكي چاپ شده كه حاوي امضاء واثرانگشت داوطلب ،كدرهگيري وشماره پرونده باشد.

۴-مهلت ثبت نام:

۱/۴- متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند ازروز چهارشنبه ۹۶/۲/۲۰ لغایت ۹۶/۲/۲۷ نسبت به ثبت نام الكترونيكي به آدرس اينترنتي : http://avahealth.infoاقدام نمايند.
۲/۴- به ثبت نام ناقص وارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهدشد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
۳/۴ – زمان برگزاری آزمون و مصاحبه از طریق سامانه موسسه اعلام خواهد شد

۵ – زمان ومحل توزيع كارت:

داوطلبان جهت رویت و پرينت كارت ورود به جلسه آزمون، مي توانند روزهای شنبه ۹۶/۳/۶ لغایت دوشنبه ۹۶/۳/۸ با درج كد ملي و كد رهگيري در محل مورد نظر در سايت الکترونیکیhttp://avahealth.info: اقدام نمايند . همچنین زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ  ۹۶/۳/۱۹ و محل برگزاری امتحان در كارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
تذكرمهم: همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي جهت ورود به جلسه آزمون الزامي مي باشد درغير اين صورت ازورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

۶- مواد امتحان :

۱/۶-سوالات تخصصی: جهت سنجش توانمندی عمومی شرکت کنندگان، ابتدا آزمون کتبی ( شامل ۹۰ سوال عمومی و۴۵ سوال تخصصی ) برگزار خواهد شد. مواد درسی آزمون تخصصی بر اساس نوع رشته خواهد بود.

۲/۶- سوالات عمومی:

معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

زبان انگلیسی- عمومی

فناوری اطلاعات

اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون

ریاضی و آمار مقدماتی

۳/۶-آزمون عملی: علاوه بر آزمون کتبی عمومی و تخصصی، برای رشته های مورد نظر آزمون عملی نیز برگزارمی شود.

۱- مصاحبه: از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون عملی، مصاحبه به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه محاسبه نمرات آزمون کتبی و مصاحبه:

جهت سنجش توانمندی های عمومی شرکت کنندگان، ابتدا از طریق آزمون علمی ۲ برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه راه خواهند یافت و سپس از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون عملی، براساس چک لیست مدون ، مصاحبه به عمل خواهد آمد. پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۵/۱ برابر مورد نیاز ( اصلی و ذخیره ) اقدام و لیست افراد پذیرفته شده ، به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز معرفی خواهد شد. ضمناً آزمون و مصاحبه از طریق شرکت با نظارت دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مراغه به عمل خواهد آمد.

نکته: ۸۰% از کل امتیازات به آزمون علمی و ۲۰% به مصاحبه اختصاص داده خواهد شد

۷- تذكرات:

۱/۷- باتوجه به اینکه پذیرفته شدگان ازطریق عقدقرارداد با این موسسه و براساس مقررات مندرج درقانون کاربه کارگیری خواهند شد لذا درصورت پذیرفته شدن ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه هیچگونه تعهدی مبنی بر عقد قرارداد مستقیم ،جذب و به کارگیری ویاتبدیل وضع پذیرفته شدگان نخواهد داشت و بکارگیری صرفاًدررشته شغلی مورد تقاضا می باشد.

۲/۷-شرایط بومی: افراد بومی شهرستان مراغه (در شرایط امتیاز برابر ) در اولویت هستند .
تبصره . داوطلب بومی فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد :
الف- محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.
ب- دو مقطع تحصیلی متقاضی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه با محل مورد تقاضا یکی باشد.
۳/۷- شرایط ایثارگری:

ایثارگران شامل خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.از کل مجوز تخصیص یافته به دانشکده سی (۳۰ ) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد فوق الذکر، بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد آن به فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و برادر و خواهر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مراغه و پنج ( ۵ ) درصد سهمیه باقیمانده به فرزندان رزمندگان که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل بصورت متوالی و نه ماه متناوب حضور داشته اند اختصاص می یابد. پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
* تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
تبصره ۱. درشرایط برابر بودن نمرات ، فرزندان کارکنان ایثارگر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در اولویت خواهند بود.
اختصاص سهمیه ایثارگری به داوطلبان، الزاماً منوط به ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذی صلاح (سپاه مقدس پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و…) خواهد بود.

تذکر مهم :

داشتن گواهی پایان طرح ، به جز رشته های اختیاری

ضمناً افرادی که در حال گذراندن دوره طرح نیروی انسانی خود (رشته های اختیاری ) در دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مراغه می باشند می توانند در آزمون شرکت نمایند .
تذکر ۱ : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد .
تذکر ۲ : کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی، لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعلامی نتایج اولیه، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقباً اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.
۳/۷-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد. ۱. داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
۴/۷- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر ظرفیت با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.
تبصره:درمواردي كه نمره كل دویا چند نفراز داوطلبان در رشته شغلي يكسان باشد انتخاب اصلح ازسوي مدیریت گزینش دانشکده علوم پزشکی مراغه ملاك عمل قرارخواهدگرفت.
۵/۷-باتوجه به اینکه ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت رابه عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس ازثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره:دراين حالت داوطلب با امضاي فرم ثبت نام وشركت درآزمون صريحاًوتلويحاًاقراربه علم كامل، به مفادآگهي نموده است وحق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
۶/۷-پذیرفته شدگان موظفند باتوجه به شرایط عمومی آگهی بامعرفی این موسسه گواهی/تأییدیه مورد نیاز درارتباط باسلامت جسمانی ،روانی وتوانایی انجام کار اخذ نماید.
۷/۷-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرسhttp://avahealth.info:خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن: ۰۹۱۰۰۹۰۹۹۳۷
۰۹۳۰۳۳۳۵۸۶۹
ساعات پاسخگویی: ۱۰ الی ۱۳ و ۱۴ الی ۱۶

مراجعه کننده گرامی، شماره های پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکالات ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعایت حقوق سایر شرکت کنندگان از طرح سوالات خارج از موضوع پرهیز نمایید.

*توجه نمایید*

قبل از شروع ثبت نام خود فرم زیر را دانلود کرده و پر نمایید، به هنگام ثبت نام تصویر این فرم از شما خواسته خواهد شد.

همچنین بهترین مرورگر برای ثبت نام مرورگر موزیلا فایرفاکس می باشد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه در سال های گذشته :

سال ۹۵ :

شرکت خدماتی، حفاظتی و مراقبتی حفاظ گستر آذران در نظر دارد برای خدمت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به تعداد ۲۱ نفر ، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه عمومی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت شرکتی به شرح ذیل استخدام نماید.

سال ۹۴ :

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی شفا جهت تامین نیروی حوزه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه نسبت به ارائه خدمات در مناطق شهری بصورت قرارداد شرکتی با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم فراخوان
کپی مدرک تحصیلی
کپی شناسنامه از تمامی صفحات
کپی کارت ملی
۲ قطعه عکس ۴*۳ (پشت نویسی شده )
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
رسید بانکی(نسخه صاحب حساب مبنی بر پرداخت ۴۰۰۰۰۰ ریال (چهل هزار تومان ) به شماره حساب ۱۶۰۴۸۱۰۰۷۶۶۷۶۶ بانک پاسارگاد به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی شفا – به عنوان حق ثبت نام در آزمون)

مدارک لازم جهت داوطلبان استفاده کننده از سهمیه ایثارگران

مدارک ارسالی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد
کلیه مدارک درخواستی از طریق پست به شرکت خدماتی بهداشتی درمانی شفا واقع در شهرستان مراغه ، خیابان کاشانی، میدان کشاورز ، کلینیک شفا ارسال خواهد شد (کد پستی :  ۵۵۱۴۹۴۸۵۹۸)

استخدام جدید آموزش و پرورش

درباره ی مدیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام سایت وطن استخدام