استخدام بانک ها | استخدام دولتی

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش اصفهان ۹۷ – ۱۳۹۷

استخدام آموزش و پرورش

خبر ۲۰ اردیبهشت ۹۶ : شروع ثبت نام جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ آموزش و پرورش استان اصفهان جهت سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶  سرباز معلم جذب می کند . باطلاع آن دسته از متقاضیان طرح سرباز معلم  می رساند ثبت نام از متقاضیان از تاریخ ۲۰/ ۰۲ / ۱۳۹۶ لغایت ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۶  صرفاً جهت تدریس در رشته های مورد نیاز مناطق محروم و نیمه برخوردار و با توجه به موارد ذیل انجام می پذیرد . لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام و ارائه مدارک و مستندات به آموزش و پرورش محل سکونت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند .

۱-دارا بودن برگ اعزام به خدمت بدون غیبت به تاریخ های ۱/ ۰۴ / ۱۳۹۶ و ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۶ و داشتن مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هنگام ثبت نام الزامی است . (مدرك تحصیلی فوق دیپلم قابل پذیرش نمی باشد )
۲-اگر مشمول قبلا درخواست معافبت پزشكی و یا تحصیلی كرده باشد ، سازمان وظیفه عمومی اعزام وی را لغو نموده و لذا از لیست سرباز معلم كنار گذاشته می شود . لازم است این افراد در مهلت ثبت نام ، نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند.
۳- امریه آموزش و پرورش شامل كسر خدمت نخواهد شد و مدت خدمت دو سال كامل خواهد بود
۴-پس از پذیرش امكان ترخیص جهت ادامه تحصیل وجود ندارد .
۵-محل خدمت یكی از مناطق نیمه برخوردار یا محروم استان خواهد بود ( جذب در شهر اصفهان امكان پذیر نیست )
۶- ثبت نام به معنی پذیرفته شدن نیست و پذیرش نهایی بعد از انجام مصاحبه و گزینش و امتیازبندی مشخص خواهد شد.
۷- ادامه اشتغال سرباز معلم پس از اتمام خدمت موظف ممنوع می باشد
۸-هرگونه اطلاع رسانی جهت ادامه روند كار جذب و پذیرش سرباز معلم از طریق همین سامانه و سامانه اداره كل آموزش و پرورش اصفهان انجام خواهد پذیرفت
۹-ثبت نام از تاریخ ۲۰ /۰۲ / ۱۳۹۶ لغایت ۲۵ / ۰۲/ ۱۳۹۶ از طریق این سامانه و مراجعه به آموزش و پرورش منطقه /ناحیه جهت ارائه مدارك انجام می پذیرد و مدت مذكور به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود

اطلاعیه شماره ۱ جذب سرباز معلم در سال ۹۶

ثبت نام از تاریخ ۲۰ /۰۲ / ۱۳۹۶ لغایت ۲۵ / ۰۲/ ۱۳۹۶ از طریق این سامانه و مراجعه به آموزش و پرورش منطقه /ناحیه جهت ارائه مدارك انجام می پذیرد و مدت مذكور به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. همچنین دارا بودن برگ اعزام به خدمت بدون غیبت به تاریخ های ۱/ ۰۴ / ۱۳۹۶ و ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۶ و داشتن مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هنگام ثبت نام الزامی است . (مدرك تحصیلی فوق دیپلم قابل پذیرش نمی باشد )

جهت تکمیل فرم استخدام اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ اردیبهشت ۹۶ : جذب نیروی آموزش و پرورش به صورت سرباز معلم در اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ آموزش و پرورش استان اصفهان جهت سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶  سرباز معلم جذب می کند . باطلاع آن دسته از متقاضیان طرح سرباز معلم  می رساند ثبت نام از متقاضیان از تاریخ ۲۰/ ۰۲ / ۱۳۹۶ لغایت ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۶  صرفاً جهت تدریس در رشته های مورد نیاز مناطق محروم و نیمه برخوردار و با توجه به موارد ذیل انجام می پذیرد . لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام و ارائه مدارک و مستندات به آموزش و پرورش محل سکونت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند .

ثبت نام از طریق سامانه sarbaz.isfedu.ir انجام می پذیرد . لذا متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام اولیه  و  همچنین تحویل مدارک و مستندات به امور اداری آموزش و پرورش مناطق و نواحی محل سکونت تا مهلت مقرر(حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۶ ) اقدام نمایند .

تذکر : متقاضیان پس از ثبت نام و تکمیل فرم درسامانه و انتخاب   منطقه /ناحیه ثبت نامی می توانند جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک  در همان  منطقه /ناحیه انتخابی اقدام نمایند لذا ثبت نام آنها در مناطق دیگری به جز منطقه انتخابی امکان پذیر نمی باشد . سازماندهی آنان پس از پذیرش نهایی بر اساس نیاز در مناطق دیگر در استان ( به جز  شهر اصفهان ) می باشد .

ثبت نام برای فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی   لیسانس و فوق لیسانس صورت می پذیرد. (مدرک تحصیلی معادل قابل قبول نمی باشد )
اصل برگه سبز اعزام بدون غیبت ممهور به مهر واکسیناسیون در زمان ثبت نام الزامی است .(صرفاً اعزامی  تاریخ ۱ / ۴ / ۹۶ و ۱ / ۶ / ۹۶ )
اگر مشمول قبلاً درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی کرده باشد سازمان وظیفه عمومی اعزام وی را لغو نموده و لذا از لیست سرباز معلم کنار گذاشته می شود . لازم است این افراد در مهلت ثبت نام نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند .
امریه آموزش و پرورش شامل کسرخدمت نخواهد شد و مدت خدمت دو سال کامل می باشد ، همچنین پس از پذیرش امکان ترخیص جهت ادامه تحصیل وجود ندارد . متقاضیان در صورت کتمان کسر خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده از آن در حین خدمت ملزم به جبران خسارات مادی ناشی از خروج قبل از پایان سال تحصیلی و هزینه دوره آموزشی بدو خدمت و دوره آموزش نظامی می باشند. در خصوص انصراف پذیرفته شدگان جهت ادامه تحصیل نیز مشمول پرداخت هزینه های فوق می باشند. ( درخصوص موارد ذکر شده تعهد محضری گرفته خواهد شد )
ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت موظف غیرمجاز می باشد و انجام خدمت ضرورت هیچگونه حق استخدامی برای افراد ایجاد نمی کند .
ثبت نام به معنای پذیرفته شدن نیست و پذیرش نهایی بعد از انجام مصاحبه ، گزینش و کسب امتیاز لازم مشخص خواهد شد .( زمان و مکان مصاحبه بر اساس جدول زمان بندی از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش و سامانه ثبت نام  به اطلاع متقاضیان خواهد رسید . اعلام نتیجه نهایی از طریق سامانه مذکور قابل مشاهده خواهد بود .)
اعزام پذیرفته شدگان به مراکز آموزشی نظامی در تاریخ ۱ /۴ / ۹۶ انجام خواهد گرفت .
مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد .

*مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده  در ادارات آموزش و پروش مناطق و نواحی

اصل و تصویراز تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ( ۲ سری )
سه قطعه عکس جدید پشت نویسی شده
اصل و تصویر مدرک تحصیلی
اصل و تصویر برگه سبز اعزام به خدمت ( صرفاً اعزامی ۱ / ۴ / ۹۶ و ۱ / ۶ / ۹۶ )
فرم تکمیل شده اطلاعات فردی ( فرم گزینش )
پرینت فرم شماره ۱ و فرم امتیاز بندی (شماره ۲) از سامانه  به همراه کپی مدارک امتیاز آور در فرم

استخدام جدید آموزش و پرورش

درباره ی مدیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام سایت وطن استخدام