استخدام های شهرستان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی, استخدام دانشگاه ها, استخدام مشهد چنانچه دانشگاه علوم پزشکی مشهد استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱/۱) تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ۲/۱)  تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳/۱) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴/۱)  انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان ۵/۱) عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان ۶/۱)  نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر ۷/۱) داوطلبین تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نباید مستخدم رسمی ، پیمانی یا قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی و یا سایر دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی, استخدام دانشگاه ها, استخدام ایرانشهر چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در سالهای  ۹۵ : ۱- به آگاهی می رساند این دانشکده در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشتی مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ( مناطق دارای ضریب سه پنجم ) از بین فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته مامایی بصورت قرارداد پزشک خانواده و بیمه روستایی دعوت به همکاری نماید. ۲- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در نظر دارد برای تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۳۸۶۷۰ مورخ ۱۸/۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی, استخدام دانشگاه ها, استخدام یزد چنانچه دانشگاه علوم پزشکی یزد استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاههای ‌علوم ‌پزشکی ‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۹۵ : دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی به شرح ذیل به صورت پیمانی استخدام نمایند. استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام بابل چنانچه دانشگاه علوم پزشکی بابل استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران). عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. عدم سابقه محکومیت جزایی موثر. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که پذیرفته می شوند. نداشتن منع خدمت در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی. متقاضیان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام گناباد چنانچه دانشگاه علوم پزشکی گناباد استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۹۲ : دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد نسبت به به کارگیری تعدادی نیرو در رشته های پرستاری ، اتاق عمل هوشبری و بهیاری اقدام نماید. استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام کردستان چنانچه دانشگاه علوم پزشکی کردستان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان جهت تامین نیروی خدماتی مورد نیاز خود ، در نظر دارد از طریق شرکت های طرف قرارداد دانشگاه به تعداد ۱۵۴ نفر نیروی خدماتی از میان افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی ( دروس عمومی ) طبق مفاد آگهی و انجام مراحل گزینش از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی و به صورت شرکتی برای خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه تامین نماید و دانشگاه نیز هیچگونه تعهدی جهت عقد قرارداد مستقیم ، جذب و …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام بم چنانچه دانشگاه علوم پزشکی بم استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام های دانشگاه علوم پزشکی بم در سال ۹۵ : ۱- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم ، در نظر دارد جهت اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه معاونت بهداشتی ( مرکز خدمات جامع سلامت ) تعدادد ۱۶ نفر نیرو را از بین افراد واجد شرایط در رشته های ذیل از طریق مصاحبه و گزینش در قالب قرارداد خرید خدمت (شرکتی جذب )نماید. ۲- دانشگاه علوم پزشکی بم جهت تکمیل نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده در سطح مراکز بهداشتی و درمانی طبق جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.خواهشمند است …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام اهواز چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه اهواز استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۹۴ : در سیزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، ۴۴ عضو جدید در گروه های پایه و بالینی استخدام خواهند شد استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام استان البرز چنانچه دانشگاه علوم پزشکی البرز استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرزدر نظر دارد تعدادی نیروی پرستار  برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش از افراد واجدالشرایط  از طریق واگذاری خدمات سلامت با حقوق ومزایای مناسب جذب نماید. استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام گیلان چنانچه دانشگاه علوم پزشکی گیلان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در نظر داردبرای تأمین نیروهای مورد نیاز خودبر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره ۶۲۹/۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۸ و ۸۲۵/۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد .۵۵ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­ های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید داوطلبان لازم است جهت اطلاع از شرایط و چگونگی ثبت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام دزفول چنانچه دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی ۲/۱- داشتن تابعیت ایران ۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) ۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان ۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی ۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. ۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام زنجان چنانچه دانشگاه علوم پزشکی زنجان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران ) ۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر ۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ۶/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند ۷/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی ۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام زاهدان, استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه زاهدان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. خبر صدور مجوز جذب ۶۰ ماما در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۹۵ : رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از صدور مجوز جذب ۶۰ ماما در واحدهای زیر مجموعه این دانشگاه خبر داد . به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان؛ محمودرضا میری گفت: هم اکنون ۱۳۰ ماما در حوزه درمان و ۲۵۰ ماما در عرصه بهداشت مشغول ارائه خدمات به مردم استان هستند. وی افزود: تعداد ماما های مشغول خدمت در مراکز بهداشتی درمانی، تسهیلات زایمانی و بیمارستان ها بر اساس استاندارد تعریف شده نیست و …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام کرمانشاه چنانچه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۵ : شرکت خدماتی و تعاونی ایمن بانان زاگرس در راستای تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و واحدهای تابعه ، تعداد ۱۱۳ نفر نگهبان را از طریق برگزاری آزمون عمومی و گزینش به صورت حجمی (شرکتی) با در نظرگرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل از بین افراد واجد شرایط بکار گیری می نماید .بدیهی است آزمون یادشده با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برگزار خواهد شد. بدیهی است افرادی که قبلا فرم ثبت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام بیرجند چنانچه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۹۵ : ۱- بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت های همیاران سلامت قهستان و سلامت فجر خراسان جنوبی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند به منظور تامین نیروی انسانی پایگاه های سلامت واقع در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس و طبس تعداد ۱۳۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق فراخوان و طی مراحل قانونی پس از انجام آزمون کتبی یا مصاحبه تخصصی با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی بصورت شرکتی بکارگیری نمایند. ۲- معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام قزوین چنانچه دانشگاه علوم پزشکی قزوین استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال های گذشته : سال ۹۵ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین برای تامین نیروی مورد نیاز واحد های تحت پوشش خود در نظر دارد تعدادی کارشناس مامایی واجد شرایط را بصورت قرار دادی بکارگیری نماید. سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی – درمانی قزوین در نظر دارد برای تامین نیروی های انسانی مورد نیاز بیمارستان جدید الاحداث شهرستان تاکستان از محل سمیه های استخدامی از طریق امتحان عمومی و تخصصی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می کند . سال …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام بوشهر چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه بوشهر استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام (قرارداد شرکتی) در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال های گذشته : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد جهت خدمت در واحدهای تابعه، نیروی انسانی مورد نیاز خود را شامل کاردان و کارشناس در رشته‌های شغلی ماما، بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، علوم آزمایشگاهی، بهیار، پرستار، آمار و مدارک پزشکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر و کارشناس و کارشناس ارشد در رشته‌های شغلی تغذیه، روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی را از طریق امتحان کتبی در حیطه‌های  تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام ساوه چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۲- داشتن تابعیت ایران ۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ۴- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ۵- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب ارای مراجع قانونی ۶- داوطلبان نباید مستخدم رسمی،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. ۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام امور محوله ۸- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و  روانگردان …

ادامه نوشته »

استخدام حسابدار با سابقه کاری ۱ ساله در استان فارس

استخدام حسابدار, استخدام استان فارس, استخدام شرکت ها استخدام یک نفر حسابدار با یک سال سابقه کار جهت امور مالی در یک شرکت معتبر تولیدی واقع در فارس ساعت تماس : ( ۸ الی ۱۳:۳۰ ) شماره تماس : ۰۹۳۵۹۱۷۴۰۰۸ استخدام حسابدار با سابقه کاری ۱ ساله در استان فارس

ادامه نوشته »

استخدام تحصیلدار باسابقه در موسسه خیریه | مشهد

استخدام تحصیلدار, استخدام مشهد, استخدام تحصیلدار در مشهد, استخدام موسسات, استخدام موسسات در مشهد استخدام تعدادی تحصیلدار با سابقه جهت کار در موسسه خیریه حضرت مهدی واقع در مشهد آدرس: بلوار لادن ، دور میدان لاله ، خیریه حضرت مهدی ساعات مراجعه: ۱۷ الی ۱۹ استخدام تحصیلدار باسابقه در موسسه خیریه | مشهد

ادامه نوشته »