استخدام های امروز

استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام استان البرز چنانچه دانشگاه علوم پزشکی البرز استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرزدر نظر دارد تعدادی نیروی پرستار  برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش از افراد واجدالشرایط  از طریق واگذاری خدمات سلامت با حقوق ومزایای مناسب جذب نماید. استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام گیلان چنانچه دانشگاه علوم پزشکی گیلان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در نظر داردبرای تأمین نیروهای مورد نیاز خودبر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره ۶۲۹/۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۸ و ۸۲۵/۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد .۵۵ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­ های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید داوطلبان لازم است جهت اطلاع از شرایط و چگونگی ثبت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام دزفول چنانچه دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی ۲/۱- داشتن تابعیت ایران ۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) ۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان ۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی ۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. ۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام زنجان چنانچه دانشگاه علوم پزشکی زنجان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران ) ۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر ۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ۶/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند ۷/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی ۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام زاهدان, استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه زاهدان استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. خبر صدور مجوز جذب ۶۰ ماما در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۹۵ : رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از صدور مجوز جذب ۶۰ ماما در واحدهای زیر مجموعه این دانشگاه خبر داد . به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان؛ محمودرضا میری گفت: هم اکنون ۱۳۰ ماما در حوزه درمان و ۲۵۰ ماما در عرصه بهداشت مشغول ارائه خدمات به مردم استان هستند. وی افزود: تعداد ماما های مشغول خدمت در مراکز بهداشتی درمانی، تسهیلات زایمانی و بیمارستان ها بر اساس استاندارد تعریف شده نیست و …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام کرمانشاه چنانچه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۵ : شرکت خدماتی و تعاونی ایمن بانان زاگرس در راستای تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و واحدهای تابعه ، تعداد ۱۱۳ نفر نگهبان را از طریق برگزاری آزمون عمومی و گزینش به صورت حجمی (شرکتی) با در نظرگرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل از بین افراد واجد شرایط بکار گیری می نماید .بدیهی است آزمون یادشده با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برگزار خواهد شد. بدیهی است افرادی که قبلا فرم ثبت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام بیرجند چنانچه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۹۵ : ۱- بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت های همیاران سلامت قهستان و سلامت فجر خراسان جنوبی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند به منظور تامین نیروی انسانی پایگاه های سلامت واقع در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس و طبس تعداد ۱۳۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق فراخوان و طی مراحل قانونی پس از انجام آزمون کتبی یا مصاحبه تخصصی با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی بصورت شرکتی بکارگیری نمایند. ۲- معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام قزوین چنانچه دانشگاه علوم پزشکی قزوین استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال های گذشته : سال ۹۵ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین برای تامین نیروی مورد نیاز واحد های تحت پوشش خود در نظر دارد تعدادی کارشناس مامایی واجد شرایط را بصورت قرار دادی بکارگیری نماید. سال ۹۴ : دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی – درمانی قزوین در نظر دارد برای تامین نیروی های انسانی مورد نیاز بیمارستان جدید الاحداث شهرستان تاکستان از محل سمیه های استخدامی از طریق امتحان عمومی و تخصصی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می کند . سال …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام بوشهر چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه بوشهر استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. استخدام (قرارداد شرکتی) در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال های گذشته : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد جهت خدمت در واحدهای تابعه، نیروی انسانی مورد نیاز خود را شامل کاردان و کارشناس در رشته‌های شغلی ماما، بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، علوم آزمایشگاهی، بهیار، پرستار، آمار و مدارک پزشکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر و کارشناس و کارشناس ارشد در رشته‌های شغلی تغذیه، روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی را از طریق امتحان کتبی در حیطه‌های  تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام ساوه چنانچه دانشگاه علوم پزشکی ساوه استخدام جدیدی داشته باشد در همین صفحه از سایت وطن استخدام اطلاع رسانی خواهد شد. شرایط عمومی استخدام : ۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۲- داشتن تابعیت ایران ۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ۴- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ۵- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب ارای مراجع قانونی ۶- داوطلبان نباید مستخدم رسمی،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. ۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام امور محوله ۸- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و  روانگردان …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام پایگاه سلامت قرچک

استخدام ماما, استخدام کاردان بهداشت, استخدامی استخدام ۲ نفر ماما یا کاردان بهداشت خانواده در پایگاه سلامت قرچک شماره تماس: ۰۹۱۲۷۶۳۱۸۰۰ و ۳۶۱۴۷۰۳۰ جهت مشاهده جدیدترین استخدام های بیمارستان ها و مراکز درمانی اینجا کلیک کنید. برای ماشهده جدیدترین استخدام های تهران اینجا کلیک کنید.

ادامه نوشته »

آگهی استخدام بیمارستان بهمن

استخدام بیمارستان ها, استخدام بیمارستان ها در تهران, استخدام پرستار, استخدام مهماندار, استخدام تهران آگهی استخدام بیمارستان بهمن در غرب تهران ۱-پرستار جهت بخش های مختلف ۲-مهماندار آدرس: میدان صنعت-خیابان ایران زمین شمالی-روبروی فرهنگسرای ابن سینا شماره تماس: ۸۲۴۹۹۵۳۹ و ۸۲۴۹۹۵۳۲ آگهی استخدام بیمارستان بهمن

ادامه نوشته »

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به زبان

استخدام کارشناس, سایت استخدام, استخدام کارشناس بازرگانی, استخدام تهران استخدام شرکت تولیدی سموم استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با سابقه کار مرتبط شرایط مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر ایمیل: Jobsam91@yahoo.com فاکس : ۸۸۸۰۷۰۸۹ منبع: نیازمندی های همشهری استخدام کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به زبان

ادامه نوشته »

استخدام لیسانس گرافیک در موسسه مطبوعاتی

استخدام موسسات, استخدام لیسانس, استخدام لیسانس گرافیک, استخدام لیسانس در تهران استخدام یکنفر لیسانس گرافیک مسلط به نرم افزارهای کرل, ایندیزاین و فتوشاپ جهت صفحه آرایی شماره تماس: ۶۶۵۶۶۲۰۰ استخدام لیسانس گرافیک در موسسه مطبوعاتی

ادامه نوشته »

استخدام تکنسین مکانیک (فوق دیپلم – لیسانس)

استخدام تهران, استخدام تکنسین مکانیک, استخدام فوق دیپلم, استخدام لیسانس استخدام تکنسین مکانیک مدرک: فوق دیپلم – لیسانس آشنایی با پرس های هیدرولیک و پنوماتیک و ادوات فنی افراد ساکن حومه و جنوب تهران در اولویت می باشند. فکس: ۵۶۵۴۶۸۴۴ شماره مجازی: ۰۹۲۱۳۵۸۸۹۸۳ واجدین شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به شماره های ذیل ارسال نمایند. استخدام تکنسین مکانیک (فوق دیپلم – لیسانس) در تهران  

ادامه نوشته »

استخدام کارمند ارادی خانم و آقا در تهران (نیمه وقت و تمام وقت)

استخدام کارمند اداری, استخدام کارمند خانم, استخدام تهران, استخدام خانم, استخدام شرکت ها استخدام شرکت گسترش ایمنی جهت فروش و شارژ کپسول های آتش نشانی (تمام وقت و پاره وقت) استخدام کارمند اداری آقا و خانم حرفه ای و مبتدی شماره تماس: ۶۶۹۷۲۵۹۵_۶۶۹۷۲۶۷۸ استخدام کارمند ارادی خانم و آقا در تهران (نیمه وقت و تمام وقت)

ادامه نوشته »

استخدام مهندس ساختمان آقا با ۱۵ سال سابقه

استخدام مهندس, استخدام مهندس ساختمان, آگهی استخدام, استخدامی استخدام سرپرست مقیم کارگاه مهندس ساختمان (آقا) جهت شهرستان شرایط حداقل ۱۵ سال سابقه کار آشنا به پروژه های دولتی شماره تماس: ۸۸۷۷۷۸۹۳ استخدام مهندس ساختمان آقا با ۱۵ سال سابقه

ادامه نوشته »

استخدام دانشجویان در شرکت سیستم های حفاظتی

استخدام دانشجو, استخدام کاردانی, استخدام کارشناسی, استخدام کاردانی برق, استخدام کارشناسی برق آگهی استخدام شرکت سیستم های حفاظتی استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی برق و الکترونیک و مخابرات شرایط: زیر ۳۵ سال آقا ۸۸۱۹۹۱۷۲

ادامه نوشته »

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و بازاریابی جهت کلینیک زیبایی

استخدام منشی, استخدام منشی مطب, استخدام تهران, سایت استخدام آگهی استخدام کلینیک زیبایی در قیطریه استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا و آشنایی کامل به کامپیوتر و بازاریابی آدرس: قيطريه شماره تماس: ۲۲۶۸۹۷۴۰ منبع: نیازمندی های همشهری تهران

ادامه نوشته »

آگهی استخدام دبستان پسرانه کلام نو

استخدام تهران, استخدام مدرس, سایت استخدام, استخدام فروردین, استخدامی آگهی استخدام دبستان پسرانه کلام نو در محدوده شهرک گلستان ۱ – استخدام مدرس کلیه پایه ها پیش دبستانی تا پایه ششم (ترجیحا بازنشسته) ۲ – استخدام مربی ورزش ۳ – استخدام مربی هنر ۴ – استخدام مدرس زبان انگلیسی ۵ – استخدام مسئول سایت ۶ – استخدام منشی شماره های تماس: ۴۴۷۰۲۶۰۳ – ۴۴۷۰۵۸۱۰ تماس ۸ الی ۱۳

ادامه نوشته »

استخدام کارمند در بیمه پارسیان

استخدام کارمند, استخدام بیمه پارسیان, استخدام کارمند بیمه, استخدامی, استخدام شرکت های بیمه, استخدام بیمه ها آگهی استخدام بیمه پارسیان استخدام کارمند صدور شرایط استخدام حداقل یکسال سابقه کار شماره تماس: (داخلی ۱۰۱۰) ۴۹۷۸۳ ـ ۰۲۱ استخدام کارمند در بیمه پارسیان

ادامه نوشته »